torsdag, juni 09, 2005

Skatter löser allt

”Framtida vård kräver högre skatt” är rubriken i DN när man konstaterar att framtidens vård kommer behöva mer resurser. Hälso- och sjukvården kommer att behöva öka sina resurser med 50 procent för att klara av framtidens vårdbehov, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Hälso- och sjukvården 2030". För att finansiera detta behövs en skattehöjning med cirka fem kronor står det. Skattehöjning är alltid lösningen i Sverige.
Varför står det inte att framtidens vård kräver att fler människor jobbar, att det startas fler företag och att vi börjar privatisera vården för att öka mångfalden och tillgängligheten? Man blir väldigt trött på att vi alltid ska backa oss in i framtiden.

2 kommentarer:

Danne Nordling sa...

Kommunförbundet har fel

Det behövs inga skattehöjningar med 5 kr för att klara behoven som en åldrande befolkning medför. Finansdepartementets egen långtidsutredning pekade på skattesänkningar till 2020, vilket jag skrivit om flera gånger på min blogg.

Kaj sa...

Sänk lönerna på de såkallade höjdarna och ge till dom sjuka. Enkel och rättvis lösning!