måndag, september 27, 2004

Ge ungdomarna en chans!

Ungdomarna som engagerar sig i politiken har blivit allt färre. Sedan 1990 har de politiska ungdomsförbunden tappat 57 000 medlemmar. Man talar om en ny typ av ungdomar, "slackers", unga som har åsikter men väljer att satsa på sig själva och bara ha roligt.

Varför är då inte ungdomar intresserade av politik? Jag tror att människan till sin natur vill ha makten att påverka sitt liv och sin omgivning. "Kan själv" är oftast en av barnets första viljeyttringar, det visar på den starka drivkraften hos människan att vilja ha makten över sitt liv. Jag är också övertygad om att människan också är en kreativ, företagsam och social varelse som älskar att samarbeta med andra människor. Någonting har alltså förvandlat det viljestarka barnet till en passiv person som vill ha allt serverat på silverfat. Den här livsstilen är absolut inget som alla ungdomar trivs med, jag möter en stor frustration hos unga idag över att inte kunna vara med och påverka, varken sitt eget liv eller hur samhället ska se ut.

Det är inte konstigt att ungdomar blir passiva i sossarnas Sverige där alla erbjuds ett komplett paket från vaggan till graven med så lite självbestämmande som möjligt. Makten flyttas hela tiden längre ifrån den enskilda människan. Det är heller inte konstigt att ungdomar inte orkar engagera sig när de känner att deras åsikter är mindre värda än de vuxnas, de känner sig maktlösa.

Skolorna som är de ungas arbetsplats har en tung uppgift i att öka ungdomarnas vilja att påverka och förmåga att ifrågasätta och tänka kritiskt. En bra början är elevdemokrati, det ska vara en självklarhet att det finns ett fungerande system för elevdemokrati på skolorna. Elevdemokrati handlar inte, som många lärare tror, att eleverna har en chans att diskutera små saker som händer i skolan utan att eleverna verkligen har makten att påverka. Skolan måste uppmuntra engagemang.

För de politiska ungdomsförbunden är skolan det bästa och mest naturliga stället att möta ungdomar på, där har vi chansen att kunna ge alla en möjlighet att få information om hur man kan påverka. Jag blir därför förbannad när ungdomsförbunden inte får komma ut i skolor och träffa eleverna, och inte är det eleverna som bestämmer det utan lärare och rektorerna. De tar ifrån eleverna rätten att få en chans att påverka och ta sin del av den politiska makten. Det har de ingen rätt till!

Ungdomar behöver få chansen att vara med, på alla positioner i samhället. Alla tjänar på ett samhälle där alla medborgare har makt. Vi måste börja förvänta oss att ungdomar vill och kan ta ansvar, för det kan de minst lika bra som alla gubbarna i riksdagen och kommunfullmäktige men de måste ju få en chans!

Inga kommentarer: